Lindesnes menighetsråd > Dåp
Forespørsel om dåp


Velkommen til dåp i Valle, Spangereid eller Vigmostad kirker !

Når et barn blir født i vår kommune, får vi fødselsmelding fra Skatt Sør, hvis en eller begge foreldre tilhører Den norske kirke. Når vi har mottatt en melding om fødsel, sender kirkekontoret ut informasjon og invitasjon til dåp i en av våre tre kirker. 

Nå kan dere melde dåp direkte her på nettsiden vår. Da kan dere selv bestemme hvilken søndag dåpen skal være, og dere finner her alle datoer og antall ledige plasser. Av og til hender det at vi IKKE får fødselsmelding fra Skatt Sør, da kan dere likevel melde inn barnet til dåp via nettsiden vår, eller ta en kontakt med oss på kirkekontoret.
Hvis noe er uklart, ta kontakt med Bjørg, tlf 382.53394.

En til to uker før dåpen, vil prest eller trosopplærer ta kontakt med dere for en dåpssamtale. Enten hjemme hos dere, evt. på kirkekontoret. I den samtalen vil dere også få opplysninger om hvordan alt det praktiske foregår på selve dåpsdagen.

Det er stor tradisjon med å døpe spedbarn i vår kirke. Men det er fullt mulig å bli døpt senere. Det finnes en del foreldre som ønsker at barna selv skal ha muligheten til å ta bestemmelsen om dåp - f.eks. i konfirmanttiden. Og nesten hvert år har vi dåp av ungdommer som vil være konfirmanter og en del av vår kirke. Av og til hender det også, at "godt" voksne mennesker døpes og bekjenner seg til den kristne tro. 
Alle er velkommen til dåp, uansett alder.